L'escola experimental, innovadora i creativa

 

L'escola experimental, innovadora i creativa està formada per tot de projectes i activitats encaminats a fer que l'infant construeixi els seus aprenentatges de manera vivencial, essent-ne el principal protagonista, perquè aquests prenguin sentit i s'interioritzin de manera significativa en la vida de l'infant.

Pensem que la relació que tinguin els infants amb el coneixement marcarà la seva manera d'aprendre a la vida; és per això, que pretenem a partir d'aquests projectes estimular la curiositat que és la que estimula les ganes d'aprendre.

Quan parlem d'una educació innovadora ens referim a una educació adaptada als temps que estem vivint. Actualment, l'accés a la informació, està a l'abast de tothom; per tant la nostra feina és dotar els infants d'eines per saber trobar la informació i destriar-la, i així, aprendre a gestionar el coneixement d'una manera crítica i conscient.

La majoria d'aquests projectes es treballen en diferents agrupaments, amb alumnes de diferents nivells barrejats, ja que pensem que la filosofia de l'aprenentatge entre iguals, així com entre infants de diferents edats, el fet de poder-se acompanyar els uns als altres, és prou vàlida com per poder-la extrapolar a molts moments de la vida de l'escola. Pensem que saber treballar en equip serà la base per aconseguir moltes de les feines que encara no s'han inventat.

Vivim en un món divers quant a maneres d'aprendre, és per això, que apostem per la diversitat quant a materials i recursos i no centrem els aprenentatges en un únic model o tendència educativa.

Utilitzem transversalment les TAC a totes les àrees tant a Infantil com a Primària. Però en fem un ús més específic amb un treball més intens en els Tallers de MediTAC de l'àrea de Medi, els Tallers d'ArtExpress de l'àrea d'Artística i en la Programació (amb robots o Code hour) i ho fem a través d'una gran varietat de maquinari: ordinadors de taula, portàtils, tauletes, lectors de documents, PDI, Beebots...

Ens estem iniciant en el treball de les Matemàtiques amb materials manipulatius i en contextos significatius. És per això, que també realitzem una sessió de matemàtiques en llengua anglesa i apostem per una avaluació més competencial dels aprenentatges de les matemàtiques.

Realitzem els Projectes interdisciplinars (Meteorologia, Hort, Laboratori) a tots els cursos d'infantil i Primària, els quals ens serveixen per fer exploració i registre de dades.

Desenvolupem i estimulem la creativitat artística a través dels Tallers d'ArtExpress a Primària, els Tallers ATI a Infantil, el Teatre a l'educació infantil, actuacions musicals i danses i concursos diversos.