Mesurem distàncies en anglès

Publicat el Dimecres, 17 Gener 2018

How do you calculate distances in English? 

Hem après a mesurar longituds i ho hem fet en anglès