L'escola participativa, democràtica i activa

 

L'escola participativa, democràtica i activa neix de la convicció de que per aconseguir un clima de convivència positiu i democràtic a l'escola, cal la participació de tots els membres de la comunitat educativa.

La implicació del conjunt de la comunitat en els projectes d'escola, permet que tothom aporti eines de millora i, per tant, es duen a terme dinàmiques de coresponsabilitat entre tots els seus membres per tal d'obtenir els avantatges d'un treball conjunt.

A l'escola, els infants estan aprenent no només uns continguts acadèmics propis d'una educació formal, sinó també una educació basada en el desenvolupament dels valors cívics i socials que els ajudaran a ser partícips i membres actius de la societat on viuen.

La participació i la presa de decisions dels nens i nenes pel que fa a qüestions relacionades amb el funcionament de l'escola i els projectes que s'hi realitzen, tenen lloc a través de les assemblees d'aula, les meses de l'assemblea i les assemblees generals. En la línia de buscar un lideratge compartit amb tota la comunitat educativa, iniciem la participació dels alumnes de l'escola en algunes de les Comissions mixtes, com la de revista, biblioteca i festes. Els alumnes de cicle superior participen també en el Consell dels infants de la ciutat, que és l'òrgan de participació dels alumnes en qüestions que afecten a la ciutat de Girona.

 

Llegiu-ne més