L'escola participativa, democràtica i activa

L'escola participativa, democràtica i activa neix de la convicció de que per aconseguir un clima de convivència positiu i democràtic a l'escola, cal la participació de tots els membres de la comunitat educativa.

La implicació del conjunt de la comunitat en els projectes d'escola, permet que tothom aporti eines de millora i, per tant, es duen a terme dinàmiques de coresponsabilitat entre tots els seus membres per tal d'obtenir els avantatges d'un treball conjunt.

A l'escola, els infants estan aprenent no només uns continguts acadèmics propis d'una educació formal, sinó també una educació basada en el desenvolupament dels valors cívics i socials que els ajudaran a ser partícips i membres actius de la societat on viuen.

La participació i la presa de decisions dels nens i nenes pel que fa a qüestions relacionades amb el funcionament de l'escola i els projectes que s'hi realitzen, tenen lloc a través de les assemblees d'aula, les meses de l'assemblea i les assemblees generals. En la línia de buscar un lideratge compartit amb tota la comunitat educativa, iniciem la participació dels alumnes de l'escola en algunes de les Comissions mixtes, com la de revista, biblioteca i festes. Els alumnes de cicle superior participen també en el Consell dels infants de la ciutat, que és l'òrgan de participació dels alumnes en qüestions que afecten a la ciutat de Girona.

És en aquests espais, on els infants aprenen a parlar, argumentar, convèncer; a respectar les opinions dels altres; a descobrir-se i a acceptar als altres i a ells mateixos; a aconseguir arribar a idees de manera conjunta; a assumir responsabilitats; en definitiva, aprenen a treballar i a construir entre tots per assolir objectius comuns i contribuir al benestar de tots.

Pel que fa a les famílies pretenem fomentar una participació positiva, una comunicació fluïda i una transmissió de la informació horitzontal i en xarxa.

El Projecte Pares i mares delegats/des de classe té com principal objectiu potenciar la comunicació dels pares i mares amb l'escola i alhora ampliar el nombre de famílies que participen en la vida escolar.

La participació de les famílies és present també en les Comissions mixtes escola-famílies de socialització de llibres i material, escola participativa, biblioteca i renovació del pati.

Donem importància a les Coordinacions amb les comissions de l'Ampa sobretot menjador, extraescolars, anticrisi, renovació del pati i festes.

La coordinació periòdica de la direcció de l'escola amb l'AMPA i amb els coordinadors dels pares i mares delegats/des és fonamental per tal de cohesionar actuacions, cooperar i establir objectius comuns.

En la línia d'obrir i apropar l'escola a les famílies, així com de beneficiar-nos dels coneixements i experiències que els pares i mares poden aportar en els seus fills i filles, proposem l'activitat de Famílies a l'aula.

Donem importància al treball de la democràcia i la solidaritat a l'escola, a través de pràctiques o accions que ajudin els infants a créixer com a ciutadans crítics, responsables, solidaris i respectuosos.

En aquest sentit participem i col·laborem en activitats i campanyes de sensibilització organitzades per les entitats del barri i de l'entorn: Creu Roja, Càritas, Banc de Sang i Teixits, Fundació contra el Càncer...

També portem a terme pràctiques de respecte del medi ambient que es fonamenten en el Reduir, Reciclar i Reutilitzar.

Fomentem els bons hàbits alimentaris i d'higiene a través del foment de l'ús de les carmanyoles (reducció del paper, plàstic i paper d'alumini), el reciclatge de materials (joguines, materials dels tallers plàstica...), els esmorzars saludables (fruita i entrepans evitant sucres i bolleria industrial), el consum sostenible (intercanvis llibres i joguines de 2a mà), el Projecte de l'Hort i els hàbits d'higiene sobretot a educació infantil, a educació física i al menjador escolar.