LA NOSTRA ESCOLA

Tota la informació sobre qui som i com treballem

MATRICULACIÓ

Informació sobre la matriculació per al curs 2018-19

LA BRUGUITECA

Per viatjar lluny, no hi ha millor nau que un llibre. Emily Dickinson

ESPAIS I SERVEIS

Conegueu el nostre centre fent-hi una visita virtual

PROJECTES

Informació sobre els projectes que realitzem a l'escola

Per què Les 3 escoles del Bruguera?

 

La idea de Les 3 escoles del Bruguera sorgeix de la necessitat d’estructurar i donar sentit a la línia

pedagògica de l’escola, d’acord amb els projectes que realitzem i d’acord amb la nostra manera de

treballar.

Aquestes 3 escoles engloben totes aquelles activitats i projectes que reflecteixen la línia que seguim.

La tendència a millorar, ens fa replantejar-nos cada any els projectes que duem a terme i, sobretot, la

metodologia que fem servir.

És en la metodologia on posarem especial èmfasi per tal de realitzar millores pedagògiques des de P3

fins a 6è.

Potenciarem una metodologia on els nens siguin cada vegada més els protagonistes dels seus

aprenentatges, a partir de l’experimentació, el descobriment i la curiositat; una metodologia que potenciï

el crear enfront del reproduir; una metodologia que doni més importància al treball col·lectiu, que al

treball individual; una metodologia que s’alimenti de diferents fonts d’aprenentatge; una metodologia del

fer i no tant de l’escoltar; una metodologia que fomenti el compartir.