LLISTATS ASSIGNACIONS DEFINITIVES I LLISTA D'ESPERA

Publicat el Dimecres, 08 Juliol 2020

Ja podeu consultar el llistat dels alumnes de P3 assignats al centre amb indicació de la primera petició, el llistat d'alumnes 

preinscrits al centre i també la llista d'espera. La llista d'espera és vàlida fins el 08/09/2020.