MIMING IN THE ENGLISH CLASSROOM

Publicat el Dimecres, 24 Octubre 2018

MIMING IN THE ENGLISH CLASSROOM

 

             Using mime in the ESL classroom makes the Language learning more interesting, especially to lower level classes. Mime and gestures facilitate communication, understanding and participation.

 

             L’ús de la mímica a l’aula d’anglès fa que l’aprenentatge d’aquesta llengua sigui més interessant. La mímica i els gestos faciliten la comunicació, la comprensió i la participació.