Aquesta setmana hem participat al Park (ing) Day dins de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible.

El Park(ing) Day és una acció performativa, de sensibilització i reivindicativa, on diverses entitats, col·lectius i

ciutadania general, i en el nostre cas l'escola, transformen de forma temporal places públiques d'aparcament de

cotxes en  parcs, jardins i altres formes d'espai públic, amb l'objectiu de reivindicar un model de ciutat centrat en

les  persones i en el medi ambient.  

Al Bruguera hem tallat el carrer Artillers i hem decorat una plaça d'aparcament com si fos una biblioteca d'aula.

Durant tres dies, hem pogut gaudir de l'espai que utilitzen els cotxes habitualment i hem fet les classes a l'aire lliure. 

Valorem molt positivament aquesta iniciativa!