LLISTATS ASSIGNACIONS DEFINITIVES I LLISTA D'ESPERA

Ja podeu consultar el llistat dels alumnes de P3 assignats al centre amb indicació de la primera petició, el llistat d'alumnes 

preinscrits al centre i també la llista d'espera. La llista d'espera és vàlida fins el 08/09/2020.