L'escola lectora i plurilingüe

 

L’escola lectora i plurilingüe perquè tenim molt clar que el fet de presentar un bon domini de la llengua és essencial per a tots els àmbits de la vida. Saber llegir ens ajuda a interpretar i conèixer el món i a combatre la ignorància, ens ajuda a ser crítics i ens ajuda a relacionar-nos. La lectura ens ajuda al desenvolupament i perfeccionament del llenguatge, augmentant el vocabulari i millorant l'expressió; beneficia el rendiment escolar; augmenta la capacitat de memòria i de concentració i afavoreix l'aprenentatge de l'escriptura. Però això no és tot, ens ajuda a estructurar el pensament i a elaborar un discurs coherent; ens ajuda a argumentar les nostres idees i ampliar els nostres horitzons, contrastant idees i contemplant altres perspectives en la comprensió del món i de la vida; augmenta el bagatge cultural ja que proporciona molta informació i coneixements; enriqueix el contacte amb les persones i desenvolupa la imaginació i la creativitat i augmenta la curiositat. És per tots aquests motius, que des l’Escola lectora i plurilingüe pensem que és essencial desenvolupar tot d'actuacions encaminades a que els nens i nenes adquireixin una bona competència lectora, estimulant-los el plaer per llegir i de retruc el gust per conèixer i saber.

El projecte de La Bruguiteca, la nostra biblioteca escolar, desplega el PLEC (Pla Lector de Centre) a través de diferents actuacions que fomenten el gust per la lectura com: les maletes viatgeres, les biblioteques d'aula (amb llibres proposats pels alumnes), la revista Borrissol, els apadrinaments lectors, els bibliopatis, els intercanvis de llibres de 2a mà, la participació en diversos concursos literaris i en activitats relacionades amb el món dels llibres. La Bruguiteca, és també un espai fonamental de comunicació i d'intercanvi en el qual la lectura, la investigació i la recerca tenen el seu punt de trobada.

Per altra banda, entenem que vivim en un món cada vegada més complex, en el qual, el domini de diverses llengües i el seu ús comunicatiu, acadèmic i professional és gairebé imprescindible i, per tant, la nostra escola ha de poder formar parlants plurilingües, amb diferents graus de domini de les llengües que coneixen, capaços d'interactuar en un context lingüístic i cultural complex, oberts al món i amb capacitats per accedir al mercat laboral amb garanties d’èxit. Les llengües que tractem a l’escola són: el català, el castellà i l’anglès.