Una mica de retrospectiva...


L’escola va ser inaugurada el 1911 i va ser la primera escola graduada de tot l’estat espanyol. Durant molt temps es coneixerà com El Grup Escolar. Des del seu inici, hi va funcionar l’escola annexa a la Normal, en la qual feien pràctiques els futurs mestres, la qual cosa va suposar un benefici en l'àmbit pedagògic per a l’escola. És durant l’època republicana que se li dóna el nom de Joan Bruguera, en honor a un metge gironí que al segle XV fundà un col·legi per a estudiants gironins de medicina a Montpeller. 

El 1979, amb la recuperació de les competències de la Generalitat, el Grup Escolar es converteix en una escola mixta i la coeducació torna a l’escola i el 1982 es formalitza de nou l’ensenyament en català. L’any 1986 se celebra el 75è aniversari de l’escola i el curs 2002-03 l’escola ja gaudeix de tots els espais reformats. L’any 2011 se celebra el centenari de l’escola amb diversos actes.

Com a escola centenària que és, la nostra escola ha viscut diverses etapes lligades a la situació política del moment. Tanmateix, l’escola sempre ha apostat per l’ensenyament en català, per la coeducació i per la innovació pedagògica, excepte en els períodes de dictadura on es va viure un retrocés important pel que fa a l’educació i a les llibertats.

L’any 2004 l’escola signa un Pla Estratègic de Noves Tecnologies amb el departament d’ensenyament per 4 cursos (2004-2008), que marcarà el punt de partida i les bases de la línia pedagògica del treball amb les TIC al centre. Es crea una aula d’informàtica i es dota la biblioteca amb ordinadors, es dota també totes les aules ordinàries de projectors, pissarres digitals i lectors de documents i es comença un pla de formació del professorat en l’ús de les TIC al centre i a l’aula.

Paral·lelament, els anys 2005 i 2006 l’escola participa en el Projecte d’Innovació en llengües Estrangeres del departament, amb l’ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa a l’àrea de plàstica i a l’activitat d’informàtica en tots els cursos de primària i amb la introducció de  la llengua anglesa a P5.

Durant el període 2007-2011 l’escola continua potenciant l’ensenyament de la llengua anglesa amb la continuïtat del mateix projecte que passa a anomenar-se Pla Experimental de Llengües Estrangeres (PELE) també impulsat pel departament d’ensenyament.

El curs 2011-2012 l’escola signa un Acord de corresponsabilitat amb el departament d’ensenyament que té com a objectiu establir un compromís entre l’escola i el departament per tal d’aconseguir la millora de resultats a partir de la innovació pedagògica a l’escola a partir del desenvolupament de diversos projectes. 

Des de fa tres anys que treballem per a la millora dels processos educatius  a partir de la incorporació de millores metodològiques com el treball per projectes, l'ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques manipulatives, l'aprenentatge a partir de l'experimentació i els fets vivencials, la pràctica de tècniques de relaxació i autoconeixement, la pràctica de la democràcia i de la presa de decisions a través de processos assemblearis, la formació permanent de l'equip de mestres i la transformació dels espais d'aprenentatge.